SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset

Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000 koskee myös pienjännitejakeluverkkoja ja siinä on kansallisia osia, joiden avulla standardisarja kattaa kaikki normaalit korkeintaan 1000 V vaihtojännitteiset ja 1500 V tasajännitteiset sähköasennukset. Standardisarjasta julkaistiin tuorein painos vuonna 2007 ja standardisarja ottaa huomion kansainvälisen standardisarjan IEC 60364 rakenteen.

Standardisarjassa ovat julkaistut seuraavat osat, jotka on sisällytetty myös  SFS-käsikirjaan 600:

SFS 6000-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät Low-voltage electrical installations. Part 1: Fundamental principles, assesment of general characteristics and definitions

SFS 6000-4-41 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-41: Suojausmenetelmät. Suojaus sähköiskulta Low-voltage electrical installations. Part 4-41: Protection for safety. Protection against electric shock

SFS 6000-4-42 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-42: Suojausmenetelmät. Suojaus lämmön vaikutuksilta Low-voltage electrical installations. Part 4-42: Protection for safety. Protection against thermal effects

SFS 6000-4-43 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-43: Suojausmenetelmät. Ylivirtasuojaus Low-voltage electrical installations. Part 4-43: Protection for safety. Protection against overcurrent

SFS 6000-4-44 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-44: Suojausmenetelmät. Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä Low-voltage electrical installations. Part 4-44: Protection for safety. Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

SFS 6000-5-51 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-51: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Yleiset säännöt Low-voltage electrical installations. Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment. Common rules

SFS 6000-5-52 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-52: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Johtojärjestelmät Low-voltage electrical installations. Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems

SFS 6000-5-53 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-53: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Erottaminen, kytkeminen ja ohjaus Low-voltage electrical installations. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control

SFS 6000-5-54 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-54: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Maadoittaminen ja suojajohtimet Low-voltage electrical installations. Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment. Earthing arrangements and protective conductors

SFS 6000-5-55 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut sähkölaitteet Low-voltage electrical installations. Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment. Other equipment

SFS 6000-6 Pienjännitesähköasennukset. Osa 6: Tarkastukset Low-voltage electrical installations. Part 6: Verification

SFS 6000-7-701 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-701: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Kylpy- ja suihkutilat Low-voltage electrical installations. Part 7-701: Requirements for special installations or locations. Locations containing a bath or shower

SFS 6000-7-702 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-702: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Uima-altaat ja vastaavat Low-voltage electrical installations. Part 7-702: Requirements for special installations or locations. Swimming pools and other basins

SFS 6000-7-703 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-703: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Saunat Low-voltage electrical installations. Part 7-703: Requirements for special installations or locations. Rooms and cabins containing sauna heaters

SFS 6000-7-704 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-704: Erityistilojen ja -laitteistojen asennukset. Rakennustyömaat Low-voltage electrical installations. Part 7-704: Requirements for special installations or locations. Construction and demolation site installations

SFS 6000-7-705 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-705: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Maa- ja puutarhatalouden laitteistot Low-voltage electrical installations. Part 7-705: Requirements for special installations or locations. agricultural and horticultural premises

SFS 6000-7-706 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-706: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Ahtaat johtavat tilat Low-voltage electrical installations. Part 7-706: Requirements for special installations or locations. Conducting locations with restricted movement

SFS 6000-7-708 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-708: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Leirintäalueet Low-voltage electrical installations. Part 7-708: Requirements for special installations or locations. Caravan parks

SFS 6000-7-709 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-709: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Venesatamat Low-voltage electrical installations. Part 7-709: Requirements for special installations or locations. Marinas

SFS 6000-7-710 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-710: Erikoistilojen ja laitteistojen vaatimukset. Lääkintätilat Low-voltage electrical installations. Part 7-710: Requirements for special installations or locations. Medical locations

SFS 6000-7-711 Pienjänniteasennukset. Osa 7-711: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Näyttelyt, esitykset ja näyttelyosastot Low-voltage electrical installations. Part 7-711: Requirements for special installations or locations. Exhibitions, shows and stands

SFS 6000-7-712 Pienjänniteasennukset. Osa 7-712: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Aurinkosähköiset tehonsyöttöjärjestelmät Low-voltage electrical installations. Part 7-712: Requirements for special installations or locations. Solar photovoltaic (PV) power supply systems

SFS 6000-7-713 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-713: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Kalusteet Low-voltage electrical installations. Part 7-713: Requirements for special installations and locations. Furniture

SFS 6000-7-713:sv Lågspänningselinstallationer. Del 7-713: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Möbler Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-713: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Kalusteet

SFS 6000-7-714 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-714: Erityistilojen ja -laitteistojen asennukset. Ulkovalaistusasennukset Low-voltage electrical installations. Part 7-714: Requirements for special installations or locations. External lighting installations

SFS 6000-7-715 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-715: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät Low-voltage electrical installations. Part 7-715: Requirements for special installations or locations. Extra-low voltage lighting installations

SFS 6000-7-717 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-717: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Liikkuvat tai siirrettävät laitteistot Low-voltage electrical installations. Part 7-717: Requirements for special installations or locations. Mobile or transportable units

SFS 6000-7-721 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-721: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Matkailuajoneuvojen sähköasennukset Low-voltage electrical installations. Part 7-721: Requirements for special installations or locations. Electrical installations in caravans and motor caravans

SFS 6000-7-740 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-740: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Huvipuistojen, tivolien ja sirkusten huvilaitteiden, myyntikojujen ja vastaavien tilapäiset sähköasennukset Low-voltage electrical installations. Part 7-740: Requirements for special installations or locations. Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses

SFS 6000-7-753 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-753: Erityistilojen ja-laitteistojen vaatimukset. Lämmitysjärjestelmät Low-voltage electrical installations. Part 7-753: Requirements for special installations or locations. Heating systems

SFS 6000-8-801 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-801: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset Low-voltage electrical installations. Part 8-801: Supplementary requirements for certain installations. Public distribution networks

SFS 6000-8-802 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-802: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset. Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt Low-voltage electrical installations. Part 8-802: Supplementary requirements for certain installations. Repair, alteration and extension of electrical installations

SFS 6000-8-803 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-803: Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot Low-voltage electrical installations. Part 8-803: Electrical repair shops and laboratories

SFS 6000-8-804 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-804: Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat Low-voltage electrical installations. Part 8-804: Dry, humid and wet locations, outdoor locations

SFS 6000-8-810 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-810: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset. Jakokeskukset Low-voltage electrical installations. Part 8-810: Supplementary requirements for certain installations. Switchgear assemblies

SFS 6000-8-812 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-812: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset. Pistoliittimien asennus ja käyttö Low-voltage electrical installations. Part 8-812: Supplementary requirements for certain special installations. Installation and use of installation couplers intended for permanent connection

SFS 6000-8-813 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-813: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset. Pistokytkimen valinta ja asennus Low-voltage electrical installations. Part 8-813: Supplementary requirements for certain special installations. Select and erection of plugs and socket outlets

SFS 6000-8-814 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-814: Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset. Kaapelien asentaminen maahan tai veteen Low-voltage electrical installations. Part 8-814: Supplementary requirements for certain special installations. Installation of buried cables