SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Thomas A. Edison Awardit seitsemälle

IEC palkitsi Vladivostokissa 81. yleiskokouksensa yhteydessä seitsemän asiantuntijaa heidän merkittävistä ansioistaan maailmanlaajuisen sähköteknisen standardoinnin hyväksi. Nämä henkilöt ovat omalta osaltaan kehittäneet tuotteita ja sähköjärjestelmiä entistä turvallisemmiksi, energiatehokkaammiksi ja yhteensopivammaksi.

Lue lisää

IEC:n 81. yleiskokous Vladivostokissa

Yli 1500 asiantuntijaa 64 maasta osallistuu IEC:n 81. yleiskokoukseen Vladivostokissa Koillis-Venäjällä 2. – 13.10.2017 välisenä aikana. Suomesta Vladivostokin kokoukseen osallistuu 12 asiantuntijaa. SESKOn puheenjohtaja Kenneth Hänninen ja toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman edustavat Suomen kansalliskomiteaa IEC:n hallinnollisessa vuosikokouksessa Councilissa.

Lue lisää

Kiinteistön hälytysjärjestelmien yhdistäminen

Standardissa SFS-EN 50398-1 määritellään yleiset vaatimukset hälytyssovelluksen yhdistämiseen toiseen hälytyssovellukseen tai talotekniikkaan.

Lue lisää

Uusittu SFS 6000 -sarja esitellään 5.10.2017

SFS:n kokouskeskuksessa pidettävässä julkistamistilaisuudessa standardin valmistelijat kertovat pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan uuden painoksen taustoista ja sisällöstä. Tilaisuus on tarkoitettu standardin käyttäjille, kouluttajille ja tiedotusvälineille.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi