SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

'4th Industrial Revolution': Standards meet the Future -teemainen konferenssi järjestetään lokakuussa

Standardien päivän yhteydessä CEN, CENELEC ja ETSI, Euroopan komissio sekä EFTA järjestävät Standards meet the Future -konferenssin 12.10. Brysselissä. Konferenssissa käsitellään neljättä teollista vallankumousta ja standardien tulevaisuutta.

Lue lisää

Uusi sähköalan sanasto

Sanasto sähkön tuottamisesta, siirrosta ja jakelusta

Lue lisää

Matti Tuuri 1931–2018

SESKOn entinen hallituksen puheenjohtaja Matti Tuuri kuoli 86-vuotiaana 28. huhtikuuta 2018 Helsingissä.

Lue lisää

Kimmo Saarinen toiselle kaudelle CENELECin Vice President Financeksi

CENELECin 58. yleiskokouksessa ke 21.6.2018 valittiin Kimmo Saarinen toiselle kaudelle CENELECin Vice President Financeksi. Samassa yhteydessä järjestettiin lisäksi CENELECin ja CENin 7. yhteinen yleiskokous.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi