SESKO ry

Terveydenhuollon ohjelmistojen turvallisuus

IEC on julkaissut terveydenhuollon ohjelmiston turvallisuutta koskevan standardin IEC 82304-1 Health software - Part 1: General requirements for product safety

Lue lisää

SESKOn hallitus 2017

SESKOn jäsenyhteisöjen edustajat valitsivat 29.11.2016 sääntömääräisessä vaalikokouksessa hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:ssä.

Lue lisää

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardit uusiutuvat

Terveydenhuollon sähkölaitteita koskevan IEC:n standardisarjan IEC 60601 Medical electrical equipment osien päivitys alkaa. Päästandardin IEC 60601-1 ja sitä täydentävien (collateral) standardien lisäysten valmistelu päätettiin käynnistää IEC SC 62A lokakuun 2016 kokouksessa Frankfurtissa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2019.

Lue lisää

Terminologia-komitealle uusi puheenjohtaja

Sähkö- ja elektroniikka-alan terminologiasta vastaava SESKOn komitea SK 1 on saanut uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta.

Lue lisää

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista on jouduttanut lediteknologian kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset.

Uutisotsikoita

Turvallisuusvaatimukset akkukäyttöisille tasapainolaudoille ja -skoottereille

Akkukäyttöisten tasapainolautojen ja –skoottereiden turvallisuudessa on havaittu puutteita, jotka ovat saattaneet aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Eräänä syynä on ollut yksityiskohtaisten turvallisuusvaatimusten puuttuminen. Koska laitteiden turvallisuusriskit liittyvät pitkälti akkujen varaamiseen eikä vastaavaa kansainvälistä standardia ole tällaisille kuluttajatuotteille, päätti kansainvälinen standardointijärjestö IEC laatia niille sähköturvallisuutta parantavat vaatimukset.

Lue lisää

Industry 4.0 ja digitaalisten kaksosten teknologia

Älykkäät tehtaat hyödyntävät digitaalisia kaksosia optimoidakseen suorituskykynsä. Lue IEC:n ajankohtainen artikkeli aiheesta.

Lue lisää

Uutta tekniikkaa ympäristönsuojeluun

Alun perin mm. sotilaallisiin käyttötarkoituksiin kehitettyjä teknologioita, kuten ilma-aluksia, pystytään nykyään hyödyntämään laajemmin muissakin toimintaympäristöissä. Lue IEC:n ajankohtainen artikkeli aiheesta.

Lue lisää

EMC-direktiivin dokumentaatioon liittyvät kielivaatimukset vaihtelevat eri maissa

Englanti ei riitä aina joka paikkaan – EMC-direktiivin dokumentteja vaaditaan myös paikallisilla kielillä.

Lue lisää

SESKO
Särkiniementie 3, 00211 Helsinki
Puh. +358 9 698 391
asiakaspalvelu@sesko.fi