SK 20 energiakaapelit

Energiakaapelikomitean toiminta vilkasta

Komitea IEC TC 20 laatii johtimia ja energiakaapeleita koskevat IEC-standardit. Kansainvälisistä standardeista saatetaan voimaan Euroopassa pääsääntöisesti testimenettelyitä koskevat standardit. Kaapeleiden rakennetta koskevat standardit laaditaan CENELECissä ja ne julkaistaan EN-standardeina tai eurooppalaisia HD-harmonisointiasiakirjoina. Jälkimmäisille on ominaista se, että eri kaapelityyppien yleiset vaatimukset annetaan HD-asiakirjan osassa 1 ja kuhunkin HD-asiakirjaan sisältyy lukuisia erityisvaatimusosia erillisine lukuineen (Part/Section), joista Euroopan maat ovat valinneet niissä käytettävät osiot kansallisiksi standardeikseen.

Kansallinen toiminta

SESKOn komitea SK 20 Energiakaapelit osallistuu Suomen edustajana maailmanlaajuiseen IEC-standardointiin sekä eurooppalaisten standardien valmisteluun CENELECissä. Suomalaisia asiantuntijoita jäseninä useissa IEC- ja CENELEC-työryhmissä. Energiakaapelikomiteassa SK 20 on jäseninä kaapeli-, sähkötarvike- ja sähkölaitevalmistajien sekä verkkoyhtiöiden ja  testausyritysten asiantuntijoita. Komitea kokoontuu kolme kertaa vuoden aikana. Kaapelikomitean erilaiset asiantuntijaryhmät kokoontuvat jopa kymmenen kertaa vuodessa. Työryhmien tehtävänä on päivittää eurooppalaisten harmonisointiasiakirjojen Suomea koskevat osuudet ja kun CENELECin kaapelikomitea TC 20 on nämä hyväksynyt, työryhmät päivittävät vastaavat kansalliset SFS-standardit. Kansallisten standardien kiireellinen päivitystarve on johtunut pitkälti meneillään olevista toimista sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Rakennuskohteissa käytettäviä kaapeleita koskeva rakennustuoteasetus (CPR) ja kaapeleiden palo-ominaisuudet on myös pitänyt komiteaa kiireisenä.

Harmonisoidut pienjännitekaapelit 450/750 V

Vuoden 2017 alussa julkaistiin suomeksi harmonisoitujen pienjännitekaapeleiden  käyttö- ja soveltamisohjeita koskevat standardit SFS-EN 50565-1 ja -2, jotka ovat tarkoitetut nimenomaan laitevalmistajien, suunnittelijoiden ja asentajien käyttöön. Standardeissa esitetään kaapelityypeittäin standardisarjan EN 50525 mukaisten harmonisoitujen kaapelien soveltuvuus eri tiloihin ja sovelluksiin. Standardit koskevat sekä kiinteän asennuksen kaapeleita että sähkölaitteiden liitäntäjohtoina käytettäviä kaapeleita.

Pienjännitevoimakaapelit ja jakeluverkkokaapelit 0,6/1 kV

Suomalaiset asiantuntijat päivittivät eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 603 Part 5E, jonka CENELECin komitea TC 20 hyväksyi viime kesäkuussa. Julkaisusta  tehtiin erityinen jakeluverkkokaapelistandardi voimakaapeleille, joissa on PEX-eristeiset alumiinijohtimet. Tämän päivitetyn osion perusteella laadittiin standardi SFS 5800, johon koottiin jakeluverkoissa käytettäviä AXMK- ja AXCMK-kaapeleita koskevat vaatimukset muista voimakaapelistandardeista. Standardiin on lisätty myös mm. UV-vaatimuksia sekä ominaisuuksia, jotka parantavat kaapelin aurattavuutta. Standardin SFS 5800 uudistettu versio on hyväksytty lausuntokierroksella ja se julkaistaan vuoden 2017 lopulla.

Parhaillaan kaapelivalmistajien edustajat uusivat harmonisointiasiakirjan HD 603 kahta muuta Suomea koskevaa osuutta (osat 3F ja 5D), joista poistetaan jakeluverkkokaapeleita koskevat asiat sekä lisätään mm. CPR-asioita. Kun nämä rakennusten pienjännitevoimakaapeleita (asennuskaapeleita ja moottorilähtöjä) jatkossa käsittelevät eurooppalaiset standardit on hyväksytty CENELECissä, päivitetään niiden pohjalta kansalliset standardit SFS 4879 (PEX-eristeiset ja PVC-vaippaiset kaapelit) ja SFS 4880 (PVC-eristeiset ja –vaippaiset kaapelit). Uudet versiot SFS-standardeista ilmestyvät parin vuoden kuluessa.

Rippukierrekaapelit 0,6/1 kV

Riippukierrekaapelistandardia koskeva Suomen osuus HD 626 Part 5D uusittiin vuonna 2016 ja sen pohjalta uusittiin AMKA-standardi SFS 2200. Standardiin lisättiin tasasähköjakelua koskevat vaatimukset ja tällä varaudutaan tasasähköjakelun yleistymiseen määrätyissä kohteissa. Vanhat johdinpoikkipinnat  palautettiin standardiin ja eräitä uusia kokoja lisättiin. Standardin SFS 2200 uudistettu painos on hyväksytty kansallisella lausuntokierroksella ja se julkaistaan vuoden 2017 lopulla.

Keskijännitekaapelit 10, 20 ja 30 kV

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen ja vanhan jakeluverkon korvausinvestoinnit ovat muuttaneet keskijännitekaapelien käyttöperiaatteita merkittävästi. Keskijännitekaapeleita käytetään nykyisin haja-asutusalueiden kaapeloinnissa Suomessa, mikä on vaikuttanut myös kaapeleilta vaadittaviin teknisiin ominaisuuksiin. Tämän vuoksi keskijännitekaapelien rakennetta koskevan eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan Suomen osuus HD 620 Part 10F uudistettiin ja toimitettiin CENELECille, joka hyväksyi uudistetun painoksen kesällä 2016. Harmonisointiasiakirjan pohjalta päivitetty keskijännitekaapelistandardin SFS 5636 neljäs painos on juuri ilmestynyt ja se koskee kaapelityyppejä AHXAMK ja HXAMK. Standardin uudistuksessa on etusijalla ollut käyttöturvallisuus ja erityisesti kaapelin ominaisuuksien säilyminen myös vikatilanteissa. Standardia täydennettiin esimerkiksi kaapeleiden auraamista maahan koskevilla vaatimuksilla ja siinä määritellään aurattaviksi soveltuvat kaapelityypit. Standardiin on lisätty myös edelliseen painokseen verrattuna johdinlämpötilaa 40 °C vastaavat virrat Al- ja Cu-johtimien kuormitustaulukoihin, kosketussuojan kuormitettavuutta koskevat asiat sekä VLF-testi.

Suurjännitekaapelit 64/110 kV ja niiden varusteet

Standardi SFS 5702 oli pahasti vanhentunut ja se päivitettiin vastaamaan harmonisointiasikirjan HD 632 kolmatta painosta ja erityisesti harmonisointiasiakirjan Suomea koskevia lukuja 4F ja 5F. Standardi koskee PEX-eristeisiä ja PE-vaippaisia kaapelityyppejä AHXCHBMK, HXCHBMK, AHXLMK ja HXLMK sekä niiden varusteita. Standardin soveltamisalasta on poistettu PVC-vaippaiset voimakaapelit ja kaapelien rakennevaatimuksia koskevaa kohtaa on täsmennetty. Käyttölämpötila-aluetta, kaapelin vetoa sekä taivutettavuutta koskevat vaatimukset on lisätty, joten standardin mukainen kaapeli soveltuu suomalaisiin käyttöolosuhteisiin. Standardin 5702 toinen painos on juuri ilmestynyt.

Rakennustuoteasetuksen alaisuuteen kuuluvat kaapelit

Komitea SK 20 julkaisi vuoden 2016 kesällä rakennustuoteasetukseen liittyvän kansallisen soveltamisstandardin SFS 7039, jossa annetaan suomalaisia asennusvaatimuksia koskevat kaapeleiden paloluokat rakennustuoteasetuksen mukaisina paloluokkina. Standardi täydentää eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 50575. Tämä suomeksi käännetty standardi määrittelee paloteknistä käyttäytymistä koskevat suoritustasovaatimukset sekä testi- ja arviointimenetelmät rakennuskohteissa käytettäville energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapeleille, joille sovelletaan paloteknistä käyttäytymistä koskevia suoritustasovaatimuksia. Uudet paloluokat on myös sisällytetty hiljattain uudistuneen standardisarjan SFS 6000 kaapeleita koskeviin osuuksiin.

Muita Suomea erityisesti kiinnostavia standardointikohteita

Komitea SK 20 seuraa ja osallistuu suomalaisten asiantuntijoidensa välityksellä myös kaapelivarusteiden, päällystettyjen ilmajohtojen, hissikaapelien ja kaapelien palotestien standardointiin. Kaapelikomitea on julkaissut myös kansallisen standardin SFS 4680, jossa esitetään voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät. Tämän standardin avulla avautuu pien-, keski- ja suurjännitekaapeleiden suomalaiseen käyttöön vakiintunut kansallinen tyyppimerkintäjärjestelmä erikoisominaisuuksia kuvaavine tyyppikirjaimineen. Lisäksi standardiin sisältyy eurooppalainen harmonisoitujen kaapelien merkintäjärjestelmä.


Linkki komitean esittelyyn: SK 20 Energiakaapelit

Lisätietoja komitean toiminnasta antaa SESKOn toimistolla Juha Vesa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje