SESKOn toiminnan merkkipaaluja

1926

Suomen Standardisoimislautakunta (perustettu 1924) asetti Suomen Sähköteknillisen Standardisoimiskomitean (Sähkökomitean) laatimaan sähköalan SFS-standardeja ja muita suosituksia.

1930

Julkaistiin Sähkökomitean laatimat Varmuusmääräykset kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksenä sekä Sähkötarkastuslaitoksen Käsikirjana nro 1.

1933

Julkaistiin ensimmäiset sähköalan SFS-standardit, jotka koskivat mm. standardijännitteitä, sähkömittayksikköjä ja piirrosmerkkejä.

1943

Suomen Sähköinsinööriliitto asetti uuden Suomen Sähköteknillisen Standardisoimiskomitean jatkamaan sodan johdosta keskeytynyttä standardisoimistyötä - nyt myös puolustusvoimien tarpeita varten.

1949

Suomi liittyi sähköalan kansainvälisen standardisoimisjärjestön (IEC, perustettu 1906) jäseneksi

1954

SESKO-lyhenne otettiin käyttöön sanojen Suomen, Elektrotekniska, Standardisoimis-, Komitea alkukirjaimista.

1960

Perustettiin EEC- ja EFTA-maat käsittävä sähköalan eurooppalainen standardisoimisjärjestö (CENEL), jonka jäseneksi SESKO tuli EFTAn kautta.

1965

Perustettiin SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys ry - Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening rf. Perustajajäseninä oli 13 sähköalan yhdistystä. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat Suomen Sähköinsinööriliitto ry, Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ja Suomen Sähköteollisuusyhdistys ry. Sähkötarkastuslaitos ry palkkasi SESKOn toimistoon toiminnanjohtajan, standardisoimisinsinöörin ja osapäiväisen konekirjoittajan.

1966

SESKO ryhtyi julkaisemaan SESKO-tiedotus -lehteä, joka ilmestyy edelleen, osittain myös sähköisessä muodossa.

1968

Suomen valtio liittyi SESKOn yhdeksi jäseneksi, jota edusti aluksi viisi laitosta. Myöhemmin valtion laitokset liittyivät suoraan jäseniksi. Nykyisin jäseniä ovat Turvatekniikan keskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja Viestintävirasto.

1971

SESKOn toimintaa laajennettiin sähkölaitosalalle palkkaamalla toimistoon lisää yksi standardisoimisinsinööri.

1972

Suomi sai ensimmäisen kansainvälisen komiteapuheenjohtajuuden (IEC/TC 62).

1973

CENEL-järjestö ja pelkästään EEC-maat käsittävä CENELCOM- järjestö yhtyivät uudeksi sähköalan eurooppalaiseksi standardisoimisjärjestöksi (CENELEC), jonka jäseneksi SESKO tuli CENELin kautta. Pienjännitedirektiivi tuli voimaan.

1975

SESKOn aloitteesta Suomen Standardisoimisliitto ryhtyi maksamaan toimialayhteisöille laadintakorvausta SFS-standardeista ja -käsikirjoista.

1978

SESKOn toimintaa laajennettiin elektroniikka-alalle palkkaamalla toimistoon lisää yksi standardisoimisinsinööri.

1979

SESKO järjesti CENELECin 5. yleiskokouksen Finlandia-talossa, puheenjohtajana toimi järjestön presidentti A.K. Edwards.

1982

SESKO liittyi elektroniikan komponenttien eurooppalaisen standardisointi- ja sertifiointijärjestön (CECC) jäseneksi. CECC sulautui CENELEC-järjestöön 1995.

1983

Kalervo Rudanko valittiin CENELECin varapresidentiksi vuosiksi 1983-84.

1984

SESKOn viralliseksi nimeksi vahvistettiin Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry.

1985

SESKO järjesti 20-vuotisjuhlaillallisen. Pitkäaikaiset komiteapuheenjohtajat palkittiin kunniakirjoilla.

1987

Kimmo Saarinen valittiin CECC:n varapresidentiksi vuosiksi 1987-89 ja uudelleen vuosiksi 1990-92.

1988

SESKO järjesti CENELEC-järjestön 24. yleiskokouksen Helsingissä. Kokouksen avasi kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen ja sen puheenjohtajana toimi järjestön presidentti Rudolf Winckler.

1990

SESKO järjesti 25-vuotisjuhlaseminaarin, pääpuhujana CENELECin presidentti Gordon Gaddes. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Erkki Yrjölä ja kunniajäseneksi kutsuttiin Matti Karttunen. Erkki Yrjölän laatima SESKO 25 vuotta -kirja ilmestyi.

1992

Kaikki sähköalan eurooppalaiset EN-standardit saatettiin voimaan Suomessa ennen EU:n sisämarkkinoiden avautumista.

1993

Suomi sai ensimmäisen kansainvälisen komiteasihteeristön (IEC/SC 12G, nyk. TC 100/TA 5). SESKO saavutti kaikkien aikojen ennätyksen julkaisemalla 3 208 sivua SFS-standardeja.

1994

SESKO irtaantui taloudellisesti Sähkötarkastuskeskuksesta ja otti käyttöön komiteakohtaisen osallistumismaksun toiminnan rahoittamiseksi.

1995

SESKO järjesti 30-vuotisjuhlaseminaarin, pääpuhujana IEC:n presidentti Hans Gissel. Kalervo Rudanko kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi.

1996

SESKO avasi Internetissä yli 50 sivua käsittävän www-sivuston.

1997

SESKOn toimintaa laajennettiin sähköasennusalalle palkkaamalla toimistoon hankkeen vetäjäksi projektipäällikkö.

1999

SESKO julkaisi yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kanssa pienjänniteasennuksia ja sähkötyöturvallisuutta koskevat SFS-standardit, joilla korvattiin entiset Sähkötarkastuskeskuksen määräykset.

2000

SESKO järjesti 35-vuotisjuhlaseminaarin, pääpuhujana IEC:n presidentti Mathias Fünfschilling. Otso Kuusisto kutsuttiin kunniajäseneksi. Jaettiin ensimmäiset viisi Erkki Yrjölä -mitalia.

2001

IEC, CENELEC ja SESKO siirtyivät täydellisesti sähköisiin työmenetelmiin. Suurjänniteasennuksia koskeva SFS-standardi ilmestyi.

2002

SESKO ryhtyi järjestämään kevätseminaareja vuosikokouksen yhteydessä. Standardisointilakiesitys eduskuntaan. Sähkösanaston 3. painos ilmestyi CD-levynä.

2003

Yhdistyksen viralliseksi nimeksi vahvistettiin lyhyesti SESKO ry. SESKO järjesti CENELEC-järjestön 43. yleiskokouksen Helsingissä. Puheenjohtajana toimi järjestön presidentti Ulrich Spindler. Sähkötyöturvallisuusstandardin myynti ylitti 25 000 kpl.

2004

Hallitus hyväksyi SESKOn kehittämissuunnitelman. Yhdistystä alusta alkaen johtanut Tuomo Ilomäki jäi eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Sinikka Hieta-Wilkman.

2005

SESKO 40 vuotta. Juhlaseminaarissa kansainvälisiä sähköalan standardointijärjestöjä edustivat pääjohtaja Elena Santiago CENELECistä ja johtaja Alan Maislisch IEC:stä. Rainer Smått kutsuttiin kunniajäseneksi.

2006

IEC:n 100-vuotisjuhlia vietettiin Berliinissä. Jorma Rutanen ja Pekka Talmola palkittiin ensimmäisinä suomalaisina IEC:n 1906 Awardilla. SESKOn matka-avustusjärjestelmä valittiin yhdeksi parhaaksi eurooppalaiseksi käytännöksi useiden satojen ehdotusten joukosta.

2007

Kimmo Saarinen valittiin viidennelle kaudelle SESKOn hallituksen puheenjohtajaksi. Leo Laaksonen valittiin CENELECin hallituksen CA:n jäseneksi. Sähköammattilaiset hankkivat käyttöönsä pienjännitesähköasennuksia ja sähkötyöturvallisuutta käsittelevää SFS-käsikirjaa 600 ja 144 yhteensä yli 4 000 kappaletta. Tehtiin tutkimus standardointityön osallistumismotiiveista.

2008

Suomen Valoteknillinen Seura ry hyväksyttiin SESKOn 22. jäseneksi. Markku Norhio valittiin komitean IEC SC 34C puheenjohtajaksi. Sinikka Hieta-Wilkman valittiin SFS:n standardisoimislautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2008 – 2010. SESKOn verkkosivut uudistettiin.

2009

SESKOn hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen ja ryhmäpäällikkö Eero Sorri saivat IEC 1906 Award -palkinnot. Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien yhdistys ry. hyväksyttiin SESKOn jäseneksi. Ennätykselliset yhdeksän Sähköteknisen alan standardikäsikirjaa julkaistiin.

2010

SESKO järjesti 45-vuotisjuhlaseminaarin, jossa pääpuhujana esiintyi IEC:n johtaja Gabriel Barta. Toinen kansainvälinen puhuja, Norjan sähköteknisen standardointijärjestön NEKin toimitusjohtaja Tore Trondvold korosti EU:sta huolimatta erinomaisen pohjoismaisen standardointiyhteistyön tärkeyttä. Leo Laaksonen kutsuttiin kunniajäseneksi.

2011

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry hyväksyttiin SESKOn jäseneksi. Smart Grid –koordinointikomitea perustettiin seuraamaan eurooppalaista ja maailmanlaajuista älykkäiden sähköverkkojen standardien kehitystyötä. Sähköautokomitea valmisteli ensimmäiset ohjeet sähköajoneuvojen lataamiseksi kiinteistöjen sähköverkoissa. Lauri Halme kutsuttiin kunniajäseneksi.

2012

IEC:n pääjohtajaksi lokakuussa 2012 nimitetty Frans Vreeswijk vieraili Suomessa pidetyssä NOREK Presidium 
-kokouksessa. Pienjännitesähköasennuksia käsittelevä standardisarja SFS 6000 uudistettiin. Ydinlaitosautomaatiota koskeva komitea perustettiin. Järjestettiin ensimmäinen itsearviointi, jossa arvioitiin SESKOn toimintaa CENELECin jäsenkriteeristöä vastaan.

2013

SESKOn pitkäaikainen puheenjohtaja Kimmo Saarinen kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi ja hänet palkittiin Keskuskauppakamarin elämäntyömerkillä pitkäaikaisesta ansiokkaasta työstään sähköteknisen standardoinnin hyväksi. SESKO liittyi ”Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030”-hankkeeseen. Hasse Nordman, Hannu Peiponen ja Arto Sirviö palkittiin IEC:n 1906 Awardilla. Sinikka Hieta-Wilkman nimitettiin SFS:n standardisointilautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2014 - 2016. 

2014

Kenneth Hänninen (Energiateollisuus ry) aloitti ensimmäisen kolmivuotiskautensa SESKOn puheenjohtajana. IEC ja SESKO järjestivät yhteisen sähköteknisen standardoinnin workshopin. SESKO ja SFS sopivat, että myös IEC- ja EN-standardit tulevat saataville SFS:n standardien myyntiin vuoden 2015 aikana.

2015

SESKO vietti 50-vuotisjuhliaan ja julkaisi merkkivuoden kunniaksi juhlakirjan “SESKO – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta”. Juhlatilaisuus pidettiin 6.10.2015 Ravintola Teatterin klubilla ja musikaalin Mamma Mia merkeissä Svenska Teaternissa. Sähkötekniset standardit Suomessa siirtyivät kokonaisuudessaan hankittavaksi SFS:n verkkokaupasta tai SFS:n on-line-kokoelmina myytäviksi.

2016

SESKO teki laajan asiakaskyselyn. Siihen vastanneista yli 90 % ilmoitti edustamansa yrityksen hyötyvän standardointiin osallistumisesta, koska yrityksen tietopääoma ja pätevyys paranevat sekä ennakointi auttaa sopeuttamaan tuleviin muutoksiin ja yritys pysyy kehityksen kärjessä. SESKO tarkisti missionsa, jonka mukaan SESKO luo elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan menestymisen standardit digitalisoituvassa maailmassa. SESKOn on 2025 visionsa mukaan sähköteknisen standardoinnin huippuosaajien yhteisö, joka rakentaa sähköistä tulevaisuuttamme.Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje